Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ PHONG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Xã Phổ Phong phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022.

11/02/2022

Xã Phổ Phong phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Sáng ngày 11/02/2022, tại trụ sở UBND xã Phổ Phong phát động thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Tham dự buổi trồng cây có các đ/c đại diện Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN, các ngành, hội đoàn thể xã.

Theo Công văn số 131/UBND ngày 21/01/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về việc triển khai thực hiện “tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022, UBND xã Phổ Phong được phân bổ 150 cây sao đen.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã đã phân bổ cho 06 thôn (mỗi thôn 15 cây), 03 trường học thuộc xã (mỗi trường 06 cây), HTXNN (06 cây) và Trạm y tế xã (06 cây), còn lại UBND xã trồng (30 cây).

Các đơn vị được phân bổ cây đã đến nhận và triển khai trồng cây tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn, trụ sở đơn vị mình tùy vào điều kiện, tình hình cụ thể, trồng cho phù hợp. Thời gian thực hiện từ ngày 11/02/2022 đến ngày 15/02/2022.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, của cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

                                                 Phan Thị Thanh Hường - VHXH

 

Tài liệu đính kèm: Tết trồng cây 2022.docx

Trang thông tin xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung:UBND xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3855006

Email: vtphophong-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi