Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ PHONG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Xã Phổ Phong phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã tập huấn phổ cập Khuyến nông năm 2022 hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò cái lai sinh sản

31/05/2022

Sáng ngày 30/5/2022 UBND xã Phổ Phong phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã tập huấn phổ cập Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò cái lai sinh sản tại Hội trường UBND xã Phổ Phong.

        Thành phần tham gia buổi tập huấn gồm có bà Nguyễn Thị Tâm - PCT UBND xã; bà Thới Thị Hải Yến - Chủ tịch hội Nông dân và bà Trần Thị Thu Búp - PCT. Hội LHPN xã và 30 nông dân là hội viên của hội Nông dân và hội Phụ nữ xã.

        Về phía Tung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Đức Phổ có ông Nguyễn Văn Thịnh - viên chức của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp báo cáo viên trình bày giới thiệu kỹ thuật chăn nuôi bò cái lai sinh sản.