Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ PHONG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

07/05/2022

An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của chính phủ, nhà sản xuất và người tiêu dùng

Mỗi người đều có vai trò trong bảo đảm thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ an toàn, không gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta.
 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn thể Nhân dân chúng ta cần nâng cao vai trò của sức khỏe hơn nữa thông qua một số tiêu chí về bảo đảm an toàn thực phẩm như sau: