Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ PHONG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình xã Phổ Phong

27/05/2022

Chiều ngày 25/5/2022 tại Hội trường UBND xã Phổ Phong. BHXH Thị xã Đức Phổ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phổ Phong và Hội LHPN, Đoàn Thanh niên xã tổ chức Hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

     Tham dự hội nghị có: Đại biểu BHXH thị xã; Đại biểu Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã, cùng các ban, ngành Hội đoàn thể ở xã; nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT xã và hơn 100 hội viên, đoàn viên trên địa bàn xã.

     Đi vào buổi Hội nghị đồng chí Trần Ngọc Khanh – Phó giám đốc BHXH thị xã báo cáo chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, quyền và lợi ích của nhân dân, được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện để cho hội viên, đoàn viên hiểu và lựa chọn đúng đắn khi tham gia BHXH, BHYT.

     Đại diện lãnh đạo UBND xã Phổ Phong đồng chí Nguyễn Thị Tâm – PCT UBND xã Phổ Phong phụ trách mãng VHXH phát biểu về  ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho bà con khi tham gia.