Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ PHONG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị Bí thư Đảng ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn thôn quý II năm 2022.

26/05/2022

Hội nghị Bí thư Đảng ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân quý II năm 2022 trên địa bàn thôn Hùng Nghĩa.

         Sáng ngày 25/5/2022 tại Nhà Văn hóa thôn Hùng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Phổ Phong tổ chức đối thoại trực với nhân dân trên địa bàn thôn Hùng Nghĩa.

          Thành phần tham gia buổi đối thoại gồm có: Ban Thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện Công chức các ngành UBND xã; đại diện lãnh đạo Mặt trận và các Hội đoàn thể xã, hội viên các hội đoàn thể; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Hùng Nghĩa và Nhân dân trên địa bàn thôn Hùng Nghĩa.