Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ PHONG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Bí thư Thị ủy Đức Phổ đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Phổ Phong

25/09/2020

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy với Nhân dân trong năm 2020; sáng ngày 25/9/2020, đồng chí Trần Phước Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Phổ Phong theo chủ đề “Quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kiên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã; đồng chí Võ Minh Vương - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy, lãnh đạo một số phòng, ban, ngành thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và gần 70 người dân xã Phổ Phong.

Các Đại biểu và Nhân dân tham dự buổi đối thoại

Tại Hội nghị có 17 ý kiến phát biểu; các ý kiến tại Hội nghị chủ yếu liên quan đến nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai như: công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; công tác giải quyết tranh chấp, tình trạng lấn chiếm đất đai trên địa bàn xã; các ý kiến về nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã như: việc xây dựng các công trình, đèn điện, các tuyến đường, Nhà văn hóa thôn, về công tác bảo vệ môi trường, chế độ chính sách cho người có công,…