Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ PHONG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đảng ủy xã Phổ Phong tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

28/03/2022

Trong 02 ngày 24, 25/3/2022, Đảng ủy xã Phổ Phong tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (chưa là đảng viên) trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Đẹp, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị và trực tiếp báo cáo Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị chia làm 03 lớp (02 lớp dành cho đảng viên và 01 lớp dành cho quần chúng). Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về những điều đảng viên không được làm”; Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viện, hội viên trên địa bàn xã nắm vững nội dung cơ bản trong Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); đồng thời hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Phổ Phong

Tài liệu đính kèm: Đảng ủy xã Phổ Phong tổ chức học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị TW 4 khóa XIII.docx

Trang thông tin xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung:UBND xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3855006

Email: vtphophong-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi